AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Śląskie. Zawodowcy.

01WRZ

W dniach 1.09.2022 r. – 13.09.2022 r. będzie trwała rekrutacja uczniów Naszej szkoły do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”. Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • staż uczniowski
  • kursy i szkolenia specjalistyczne
  • kursy i szkolenia podnoszące kompetencje miękkie
  • kursy podnoszące kompetencje językowe

Zachęcamy uczniów z poniższych zawodów do wzięcia udziału w projekcie:
– technik informatyk
– technik mechatronik
– technik logistyk
– technik ekonomista

– technik pojazdów samochodowych

– technik organizacji turystyki

– technik żywienia i usług gastronomicznych

– technik hotelarstwa

Regulamin projektu oraz pozostała dokumentacja udostępniona jest na stronie internetowej Centrum w zakładce projekty.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Agata Skalik oraz Magdalena Ślusarczyk-Puchałka.

Skip to content