AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

01WRZ

Apel  inauguracyjny zgromadził całą społeczność Centrum. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w obydwóch placówkach powitali: Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i innych Pracowników szkoły, Uczniów.

Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”  Pan Dyrektor  Tomasz Wybraniec podziękował kończącej  kadencję Pani Dyrektor Ewie Zając za ogromne zaangażowanie na rzecz społeczności Centrum oraz nowatorskie rozwiązania, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju szkoły. Młodzieży  natomiast  życzył sukcesów w nauce, otwartości na świat i drugiego człowieka. Mobilizował także  do rzetelnej pracy oraz  inspirował do podejmowania  wyzwań naukowych. Dyrektor szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczynają naukę  w CKZiU. Nowym uczniom zostali przedstawieni  wychowawcy, kadra kierownicza i grono pedagogiczne.

Nauczycielom Pan Tomasz Wybraniec życzył nieprzebranych pokładów cierpliwości, zapału do pracy oraz wielu sukcesów.

Podczas apelu został również odczytany list Ministra Edukacji i Nauki skierowany  do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie wymienili się wrażeniami z wakacji i przedstawili plany na nowy rok szkolny.

Skip to content