AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

29SIE

1 września 2022 r. ul. Pocztowa 20

Godz. 800 wszystkie klasy spotkanie z dyrektorem na auli szkolnej, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 ME 5 (technik mechanik/technik elektryk) – s.30

1 LE 5 (technik logistyk/technik ekonomista) – s.38

2 ML5 (technik mechanik/technik logistyk) – s.20

3 ML5 (technik mechanik/technik logistyk) – s.28

4 ELEk 5 (technik elektryk/technik logistyk/technik ekonomista) – s.21

4 TELEk (technik elektryk/technik logistyk/technik ekonomista) – s.27

 

1 września 2022 r. ul. Mikołowska 44

Godz. 900 klasy III i IV Technikum nr 1 – spotkanie z dyrektorem na 2 piętrze (korytarz), następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

3 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) –  s.16

3 I5 (technik informatyk) – s.17

3 ŻHO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych /technik hotelarstwa /technik organizacji turystyki) – s.21

4 I5 (technik informatyk) – s.22

4 SM5 (technik mechanik pojazdów samochodowych/ technik mechatronik) – s.23

4 ŻHO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych /technik hotelarstwa /technik organizacji turystyki) – s.24

4 TIMS – technik informatyk/technik mechanik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) – s.25

4 TŻHO (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki) – s.26

 

Godz. 1000  klasy II Technikum nr 1 i klasy II i III Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3- spotkanie z dyrektorem na 2 piętrze (korytarz), następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

2 I5 (technik informatyk) – s.16

2 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik) –s.17

2 ŻO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki)- s.21

2 MM3 (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)- s.22

3 MM3 (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)- s. 23

2 KFW3 (kucharz/fryzjer/wielozawodowi) – s.24

3 FW3 (fryzjer/wielozawodowi)- s. 25

 

Godz. 1100 klasy I Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 – spotkanie z dyrektorem w sali nr 15, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 M3 (mechanik pojazdów samochodowych)- s.21

1 MM3 (mechanik pojazdów samochodowych/monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)- s. 22

1 KFW3 (kucharz/fryzjer/wielozawodowi)- s.23

 

Godz. 1130 klasy I Technikum nr 1 – spotkanie z dyrektorem w sali numer 15, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 SM5 (technik pojazdów samochodowych/technik mechatronik)- s.24

1 I5 (technik informatyk) – s.25

 

Godz. 1200 klasy I Technikum nr 1 – spotkanie z dyrektorem w sali nr 15, następnie spotkania z wychowawcami w klasach:

1 ŻO5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik organizacji turystyki)- s.17

1 ŻH5 (technik żywienia i usług gastronomicznych/technik hotelarstwa)- s. 16

 

Skip to content