AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Dlaczego CKZiU?

22CZE

Podjęcie nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach umożliwia zdobycie zawodu oraz wykształcenia ogólnego. O tym, jakie kierunki kształcenia oferuje kandydatom CKZiU, opowiadają obecni uczniowie szkoły.

Materiał pochodzi ze strony: „https://itvm.pl/” Agnieszka Maliszczak-Hanzel -22 czerwca 2022 18:00
Skip to content