AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Konferencja podsumowująca zagraniczne staże zawodowe uczniów CKZiU

09CZE

W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach odbyła się konferencja podsumowująca kolejny projekt zrealizowany przez placówkę. „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy” został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnianie rezultatów zrealizowanego przedsięwzięcia w społeczności lokalnej. Przedstawienie celów i działań a w szczególności efektów i relacji z wyjazdów na mobilności zagraniczne, tj. staże zawodowe w Granadzie (Hiszpania) i Martnie France (Włochy), w których wzięło udział 55 uczniów CKZiU w Mysłowicach.

Konferencję rozpoczęła uczestniczka projektu Oliwia Kotara wykonaniem piosenki „Sofia” Alvaro Solera, następnie prowadzący przywitali gości, a Pani Dyrektor Ewa Zając zapoznała zgromadzonych ze zrealizowanym projektem oraz zwróciła uwagę na to, że środki finansowe pozyskiwane w ramach projektów europejskich pozwalają na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. Podzieliła się również dobrą praktyką i swoimi doświadczeniami na polu współpracy z partnerami zagranicznymi, którymi byli: Mobility European Projects Granada (Hiszpania) i Cultura e Dintorni (Włochy).

Kolejnym punktem programu konferencji była prezentacja multimedialna wzbogacona komentarzem uczestników projektu. Było to podsumowanie czterotygodniowych staży zawodowych, podczas których młodzież zdobywała wiedzę i umiejętności praktyczne w zakładach pracy zgodne z wymaganiami przewidzianymi w programach nauczania poszczególnych zawodów. Dzięki temu uzyskali certyfikaty, podnieśli swoje kompetencje językowe i zawodowe, rozwinęli kompetencje społeczne m.in.: umiejętność rozwiązywania problemów w nietypowych i nowych dla siebie sytuacjach, zdolności organizacyjne i współpracy w grupie. Pobyt za granicą umożliwił im lepsze poznanie siebie, wzmocnienie samodzielności oraz pogłębienie świadomości swoich mocnych stron. Był okazją do ćwiczenia w praktyce otwartości, akceptacji i tolerancji wobec osób i zjawisk w nowym środowisku i odmiennej kulturze. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i nabytym umiejętnościom będą mogli skutecznie konkurować na europejskim rynku pracy.

Podczas konferencji ogłoszono również wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu „Erasmus w moich oczach. Mój wyjazd – moja relacja”.

Po zakończeniu tej części można było obejrzeć galerię zdjęć dokumentujących pobyty uczniów w Granadzie i Martinie France, a wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w mobilności zagranicznej wydane przez Partnerów oraz dokument Europass Mobilność.

Podczas przygotowanego poczęstunku, spotkanie wieńczyły rozmowy kuluarowe zgromadzonych gości oraz wymiana uwag i doświadczeń. Wszyscy z dużym uznaniem wypowiadali się o zrealizowanym przez szkołę projekcie.

Wśród gości obecni byli wiceprezydent Mysłowic Wojciech Chmiel, Radni Rady Miasta Mysłowice, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i MZOPO w Mysłowicach, przedstawiciele pracodawców oraz dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych współpracujących z Centrum.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność. Podziękowania składamy także wszystkim osobom, dzięki którym możliwe było przygotowanie projektu oraz jego realizacja.

Obecnie trwa ostatni etap projektu, który zakończy się 30 grudnia 2022 roku polegający na  sporządzaniu sprawozdań, upowszechnianiu rezultatów projektu, a także przygotowaniu raportu końcowego.

Skip to content