AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Zapowiedź konferencji podsumowującej projekt „Erasmus+”

02CZE

W najbliższy poniedziałek, 6 czerwca 2022 o godz. 12:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach odbędzie w się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów- szansą na rynku pracy”, sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele UM Mysłowice oraz dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych.

Podczas  spotkania zostaną  przedstawione cele  i działania oraz  relacje z wyjazdów na mobilności zagraniczne , tj. staże zawodowe w Granadzie (Hiszpania) i Martinie France (Włochy), w których wzięło udział 55 uczniów naszego Centrum.

Uczestnicy wspomnianego projektu zdobyli  nie tylko  nowe umiejętności zawodowe, ale także zostali  lepiej wyposażeni w odpowiednie kompetencje kluczowe. Staże za granicą umożliwiły także integrację europejską na poziomie kulturowym oraz podniesienie kompetencji językowych ( tzn. wzmocnienie praktycznych  umiejętności lingwistycznych). Zaangażowana w projekt młodzież dzięki odpowiednim metodom upowszechniania mogła podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami ze swoimi rówieśnikami, by także i w nich wzmocnić świadomość potrzeby, a nawet konieczność  stałego dokształcania się i rozwoju zawodowego, co z całą pewnością zwiększa szanse młodych na rynku pracy.

Można śmiało więc wyciągnąć wniosek, iż „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów- szansą na rynku pracy” to nowoczesny projekt, który mądrze i perspektywicznie  przygotowuje uczniów CKZiU w Mysłowicach do  wyzwań współczesnego rynku pracy.

Skip to content