AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka do Muzeum Śląskiego w Katowicach

26MAJ

24 maja 2022 uczniowie klas 3I5 oraz 3 TŻHO pod opieką p. A. Jankowicz i p. L. Szarek uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Młodzież zwiedziła galerię polskiej sztuki współczesnej 1800 – 1945, gdzie mogła zobaczyć obrazy omawiane na lekcjach języka polskiego, wystawę sztuki „Poza Edenem”, obejmującą malarstwo, fotografię, grafikę, rzeźbę, wideo-art i instalacje stanowiące o dużej inwencji i swobodzie formalnej dwóch pokoleń polskich twórców, a także galerię śląskiej sztuki sakralnej. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”, opowiadająca o Górnym Śląsku od czasów najdawniejszych do przełomu ustrojowego 1989 roku. Nośnikiem podstawowych informacji jest tu ponad 800 oryginalnych eksponatów, materiały audiowizualne na prawach dokumentu, pejzaże dźwiękowe i oprawa scenograficzna. Nie bez znaczenia jest także interaktywny aspekt wystawy. Uczniowie wjechali również na wieżę widokową, z której mogli podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę Katowic.

Skip to content