AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

KONKURS „ERASMUS W MOICH OCZACH”

11MAJ

„ERASMUS W MOICH OCZACH”

REGULAMIN KONKURSU

 

  1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz zespół projektowy ERASMUS +.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów CKZiU w Mysłowicach, którzy brali udział w stażach zagranicznych w bieżącym roku szkolnym.
  3. Czas trwania konkursu: 11.05.2022 r. – 27.05.2022r.
  4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu lub prezentacji/filmu na temat:

                  „ERASMUS w moich oczach. Mój wyjazd – moja relacja”

  1. Do wykonania zadania można wykorzystać m.in. własne zdjęcia, filmy z wyjazdu oraz wykazać się kreatywnością w jego wykonaniu (np. kolaż, wycinanki, fotografie, rysunki, pamiątki, efekt 3D, podkłady muzyczne itp.). Wykorzystywanie cudzych fotografii i innych materiałów multimedialnych może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą ich autora.
  2. Zadanie konkursowe może zostać wykonane samodzielnie lub w grupie dwuosobowej.
  3. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli zespołu projektowego Erasmus+ oraz Samorządu Uczniowskiego, będzie oceniała, przede wszystkim, oryginalność i wrażenia estetyczne wykonanej pracy.
  4. Pracę konkursową, podpisaną imieniem i nazwiskiem wykonawcy/ wykonawców należy złożyć kierownikowi szkolenia praktycznego p. Magdalenie Ślusarczyk-Puchałce do 27 maja 2022r. do godz. 12.00.
  5. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody.
  6. Prezentacja wyróżnionych prac, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2022 r. podczas  konferencji podsumowującej realizację projektu „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy”.

Samorząd Uczniowski

Zespół projektowy ERASMUS +

Skip to content