AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Lekcja historii inna niż wszystkie

10MAJ

„Mysłowice – wyjątkowe miasto”– tak brzmiał tytuł lekcji muzealnej, w której wzięli udział uczniowie klas 1 I5 i 2 I5 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. Zajęcia odbyły się w auli Centralnego Muzeum Pożarnictwa i poprowadził je naczelnik Wydziału Naukowo-Oświatowego mgr Dariusz Falecki.  Na ok. 100 slajdach prezentacji multimedialnej uczniowie zobaczyli skalę popularności Trójkąta Trzech Cesarzy na przełomie XIX i XX w.   Zaprezentowano mysłowickie hotele, restauracje, ruch turystyczny i zagadnienie wielkiej emigracji z Europy Wschodniej do obu Ameryk, kiedy agentura emigracyjna mieściła się w Mysłowicach.

O wyjątkowości Mysłowic świadczył fakt, że wybuchło tu I powstanie śląskie. Uczniów zaznajomiono z przebiegiem walk  I i II powstania śląskiego, prowadzonych na terenie miasta. Młodzież zapoznała  się także z wynikami plebiscytu górnośląskiego. Zaskoczeniem dla uczniów był rezultat tego plebiscytu. Okazało się bowiem, że w śródmieściu większość mieszkańców zagłosowała za Niemcami, a dzielnice takie jak np. Brzezinka, Brzęczkowice, Janów, Kosztowy opowiedziały się za Polską

W kolejnej części spotkania noszącej tytuł „Najważniejsze wydarzenia w I i II Rzeczypospolitej Polskiej” zaprezentowano uczniom  kluczowe momenty w wydarzeniach naszego kraju na przykładzie dokumentów autentycznych.

Rozkwit I RP dokumentowały grafiki i obrazy olejne dworków  staropolskich oraz ryngraf ze wszystkimi województwami i księstwami lennymi I RP. Upadek I RP i rozbiory dokumentowała mapa Europy bez państwa polskiego.  Do najważniejszych wydarzeń w późniejszym okresie należało powstanie kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe. Krótki okres suwerenności Polski z czasów Księstwa Warszawskiego zaprezentowano na przykładzie czapki ułańskiej, wizerunków Napoleona, księcia Józefa Poniatowskiego i albumów z epoki.  Uczniowie zapoznali się z banknotami, monetami, orderami z okresu II RP. Na końcu zajęć odbył się konkurs z  wiedzy o lekcji. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody w postaci odznak wojskowych, dawnych banknotów i medali rocznicowych.

Kolejno młodzież odwiedziła 2 miejsca pamięci narodowej:  pomnik poległych powstańców śląskich ze Słupnej oraz miejsce z tablicą pamiątkową poświęconą płk poż. Henrykowi Chruzikowi – założycielowi Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Skip to content