AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Młodzież dla klimatu

29KWI

28 kwietnia  2022 r.  uczniowie naszego Centrum  wraz z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego  wzięli  udział w szkoleniu  z zakresu rozwoju samorządności szkolnej. Spotkanie  odbywało się  w ramach projektu „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji Klimatu” realizowanego przez  Fundację Civis Polonus i Stowarzyszenie BoMiasto.

Przedstawicielka Urzędu Miasta Mysłowice, pani Monika Podsiadło, zapoznała młodzież  z ideą programu, którego istotą jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi w działania na rzecz wdrażania lokalnych, praktycznych rozwiązań na rzecz zmniejszenia skutków ocieplania klimatu.

W trakcie spotkania uczniowie  zostali przygotowani do przeprowadzenia  szkolnego audytu klimatycznego. Jego celem jest zbadanie, w jakim stopniu nasza szkoła działa w sposób bezpieczny dla klimatu. Zespół prześledzi m.in.:

– w jaki sposób są segregowane odpady,

– czy  energia i woda są  racjonalnie wykorzystywane,

– czy  stosowane w szkole środki czystości  spełniają kryteria ekologiczne.

Na podstawie zebranych wyników zostaną opracowane rekomendacje dla Centrum, aby placówki funkcjonowały w sposób bardziej przyjazny i bezpieczny dla klimatu.

Zaangażowanie w powyższe działania dowodzi, że europejska polityka klimatyczno-energetyczna nie jest obojętna młodzieży. Kolejne spotkania w ramach tego projektu planowane są w następnych miesiącach.

Skip to content