AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Niezwykła lekcja patriotyzmu

13KWI

13 kwietnia br. uczniowie Technikum nr 2 uczestniczyli w spotkaniu z  emerytowanym plut. Adrianem Szczypińskim. Żołnierz 11 lat służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrzno – Desantowym.  Jako spadochroniarz wykonał 125 skoków, a przez kolejne 4 lata pracował w 2. Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie. Obecnie  plut. Szczypiński jako ochotnik zaciągnął się do 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gliwicach.

Podczas prelekcji młodzież dowiedziała się, że gość  trzykrotnie brał udział w misjach w Afganistanie. W czasie pierwszej zmiany był kierowcą HMMWV tzw. Humvee w Plutonie Ochrony Dowódcy. Na zmianie drugiej był celowniczym WKM 12,7 mm na pojeździe rosomak. Natomiast podczas trzeciej zmiany kierował  pojazdem  MRAP w Plutonie Ochrony PRT. Żołnierz swoją wypowiedź zilustrował  licznymi zdjęciami i emocjonującymi wspomnieniami (m.in. o trudnych chwilach pożegnania i rozłąki z rodziną aż po służbę na obcej ziemi, w czasie której zetknął się ze śmiercią, stresem, momentami  zwątpienia i strachem). Zaprezentował podstawowe wyposażenie żołnierza: począwszy od munduru galowego po umundurowanie polowe zaopatrzone w kamizelkę kuloodporną, hełm z radiem, maskę przeciwgazową.

Bardzo ciekawe były refleksje na temat współczesnego patriotyzmu. Pan Szczypiński powiedział : „Nikt dzisiaj  nie wymaga od nas poświęcenia swojego życia za ojczyznę. Są inne ważne formy okazania przywiązania do kraju. Można  pielęgnować kulturę narodową, tradycje, język czy świętować rocznice historyczne. Współczesny patriotyzm przejawia się poprzez  wywieszanie flagi państwowej w dniu świąt narodowych, śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, rzetelną  pracę, przestrzeganie prawa, płacenie  podatków, sumienną naukę czy udział w akcjach charytatywnych.”

Plutonowy podsumował, że patriotyzm to duma z tego, że jesteśmy Polakami.

Wizyta tak wyjątkowego gościa była okazją dla młodzieży do zadawania pytań.

Uczniów zainteresowało   życie osobiste  i zawodowe  weterana, a  także wiedza na temat  aktualnej sytuacji w Ukrainie oraz bezpieczeństwa naszego kraju.

Spotkanie z p. Adrianem  Szczypińskim było bezcenną lekcję patriotyzmu oraz zachęciło młodzież  do refleksji na temat wartości pokoju.

Skip to content