AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Tobie Polsko – hołd dla powstańca śląskiego plut. Wilhelma Marca

29MAR

Już po raz drugi młodzież naszego Centrum wzięła udział w uroczystości oznaczenia grobu powstańca śląskiego. Znakiem pamięci Tobie Polsko – uhonorowano plut. Wilhelma Marca. W wydarzeniu, które miało miejsce 12 marca br. na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach Brzęczkowicach, uczestniczyli: Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wojtowicz, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, rodzina zmarłego powstańca oraz liczne reprezentacje lokalnej społeczności. Podczas uroczystości nawiązano do historii powstań śląskich oraz 100. rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy. Przypomniana została również biografia powstańca.
Plutonowy Wilhelm Marzec urodził się 27 stycznia 1900 r. w Szopienicach. Był członkiem Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Służył w Grupie Szopienice POW GŚ pod dowództwem Emila Kłoska, a następnie Karola Spili. Na terenie Szopienic walczył w czasie I i II powstania śląskiego. Zaangażowany w akcję plebiscytową, ochraniał polskie pochody i wiece, łącznie z uroczystością obchodów Święta 3 Maja w 1920 r. w Opolu. W trakcie III powstania śląskiego brał udział w walkach z Niemcami, a w bitwie pod Gogolinem został poważnie ranny. Po 1921 r. należał do Związku Powstańców Śląskich oraz Związków Peowiaków. Po powstaniach zawodowo związany był z PKP. W latach 1941-1945 służył w partyzanckim oddziale Armii Krajowej. Za udział w powstaniach został uhonorowany Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I Klasy, Krzyżem Niepodległości oraz Śląskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w 1961 r. i został pochowany w Mysłowicach.

Źródło: https://dzieje.pl/wiadomosci/oznaczono-grob-powstanca-slaskiego-wilhelma-marca-znakiem-tobie-polsko

Skip to content