AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Potyczki z polszczyzną”

04MAR

W dniach 28.02- 4.03.2022 r. w naszym Centrum obchodziliśmy Tydzień Języka Ojczystego. Podczas lekcji języka polskiego uczniowie technikum wysłuchali filmowego wprowadzenia przygotowanego przez pracowników i studentów Instytutu Filologii Polskiej UZ. 

Prof. dr. hab. Marzanna Uździcka przypomniała  ideę  Międzynarodowego Dzień Języka Ojczystego,  natomiast dr Maria Jurewicz- Nowak omówiła znaczenie niektórych archaizmów i zaprosiła młodzież do udziału w „Potyczkach z polszczyzną”, przygotowanych przez członków Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Zielonej Górze.

Wszyscy  z wielkim zaangażowaniem włączyli się do gry Kahoot, której zadania sprawdzały wiedzę z różnych dziedzin nauki o języku. Pytania dotyczyły m.in. znajomości frazeologizmów, dialektyzmów, archaizmów, a także sposobu tworzenia przymiotników odmiejscowych. Najtrudniejsze okazały się polecenia dotyczące paronimów, czyli wyrazów mylonych oraz autorstwa tzw. „skrzydlatych słów”. Najmniej problemów było z podaniem imion i nazwisk polskich noblistów i noblistek oraz uzupełnianiem tekstów romantyków czy „Roty” M. Konopnickiej. Rywalizacja przyniosła sporo satysfakcji, a klasowi zwycięzcy, stojąc na wirtualnym podium, usłyszeli fanfary oraz otrzymali bardzo dobre oceny z aktywności.

Tymczasem  uczniowie  szkoły branżowej rozmawiali na temat idei MDJO oraz zmagali się z zawiłościami ortograficznymi tekstu „U dentysty”.

Tradycyjnie w bibliotece  szkolnej została przygotowana  gazetka tematyczna, która przypomina  historię języka polskiego oraz ciekawostki o językach. Z okazji święta zostały również zaprezentowane  najpopularniejsze  słowniki i leksykony języka polskiego w tym; słowniki ortograficzne, wyrazów bliskoznacznych, poprawnej polszczyzny, synonimów i frazeologii.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego przy jednoczesnym uznaniu jego interakcji z innymi językami, w tym zapożyczeń. Promujmy więc dbanie o kulturę języka i poprawne wysławianie się  nie tylko od święta, ale i na co dzień.

Organizatorzy wydarzenia- nauczyciele poloniści i bibliotekarze zapraszają miłośników polszczyzny  do rozwiązania quizu:

https://pomorska.pl/quiz/pytanie/1,4304,miedzynarodowy_dzien_jezyka_ojczystego_czy_znasz_znaczenie_tych_16_slow,n,q,t.html

Skip to content