AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWWNACZE ORAZ ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

18STY

 

DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWWNACZE ORAZ ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA DLA UCZNIÓW CKZIU W MYSŁOWICACH

 

CEL ZAJĘĆ: kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym szczególnie podniesienie kompetencji matematycznych oraz naukowo-technicznych.

RODZAJ ZAJĘĆ:

  1. Blok matematyczny –25 godziny dla grupy, przewidywana ilość grup: 7;
  2. Blok językowy – 25 godziny dla grupy, przewidywana ilość grup: 6;
  3. Blok przyrodniczy (biologia, geografia, fizyka, chemia) – 25 godziny dla grupy,
    przewidywana ilość grup: 4;
  4. Blok ICT – 25 godziny dla grupy, przewidywana ilość grup: 6;
  5. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się/ rozwiązywania problemów oraz umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – 25 godziny dla grupy, przewidywana ilość grup: 5;

Regulamin uczestnictwa w zajęciach dodatkowych

Załącznik 1 – Wniosek o udział w zajęciach

Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik 3 – Oświadczenie

Skip to content