AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Świąteczna zbiórka żywności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

20GRU

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli akcję zbiórki żywności i chemii. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice przygotuje z tych podarowanych produktów świąteczne paczki dla osób potrzebujących.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice zbiórkę produktów spożywczych potrzebnych do stworzenia paczek prowadzi od czterech lat. Nasza placówka już po raz drugi wsparła tę zbiórkę. Trafiają one do najuboższych i samotnych. Dostarczane są też do schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz do osób bezdomnych żyjących w przestrzeni publicznej np w szałasach.
Dziękujemy!!!
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
Monika Oblong – Zwiór
Agnieszka Jóźwik

 

Skip to content