AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10GRU

Tematem przewodnim Dnia Praw Człowieka w 2021 r. jest równość, która odnosi się do Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka- Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw (…).
Powyższe stwierdzenia stały się przedmiotem rozważań uczniów naszej szkoły, którzy 10 grudnia obejrzeli prezentację przybliżającą tę problematykę. Młodzież poznała najważniejsze przyczyny naruszeń praw człowieka oraz dyskutowała na temat ich obrony. Uczniowie, odwołując się do przykładów życia codziennego, podkreślali, że często byli świadkami łamania praw człowieka, a tym samym dyskryminacji i wykluczenia. Powoływali się na myśl XIV Dalajlamy, że: „Pokój może panować tylko tam, gdzie respektowane są prawa człowieka, gdzie ludzie mają zapewnione wyżywienie oraz gdzie jednostki i narody są wolne”.

Skip to content