AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

IGF 2021 – Światowe Forum Zarządzania Internetem przy ONZ

07GRU

Od 6 do 9 grudnia 2021 uczniowie klas informatycznych CKZiU uczestniczyli w  IGF 2021 – Światowego Forum Zarządzania Internetem przy ONZ. Hasłem tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami. Podczas wydarzenia dyskutowano na temat kluczowych tematów dotyczących zarządzania Internetem i zachęcano młodzież do aktywnego włączania się w debatę na tematy kluczowe dla przyszłości młodego pokolenia. Tegoroczny Szczyt Cyfrowy był ważnym wydarzeniem dla ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Polska stała się stolicą światowej dyskusji o przyszłości Internetu.

Skip to content