AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Trwa rekrutacja w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach”

29LIS

Zapraszam do udziału w rekrutacji uzupełniającej uczniów/uczennice CKZiU na bezpłatne kursy/szkolenia zawodowe oraz płatny staż (realizowany w wakacje 2022). Termin składania wniosków rekrutacyjnych 10 grudnia 2021 do godz. 15:30 w sekretariacie głównym w szkole .

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie_29_11

Zał.1 do Regulaminu pn. Formularz rekrutacyjny do projektu_29_11

Zał.2 do Regulaminu ANKIETA REKRUTACYJNA_29_11

Zał.3 do Regulaminu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_29_11

Zał.4 do Regulaminu_Wykaz_kusrów_i_szkoleń_29_11

Zał.5_do Regulaminu Indywidualny Plan Działania_29_11czniów w projekcie

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia: płatne staże uczniowskie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i zajęcia rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 90 uczniów w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących w okresie 01.10.2020 do 30.09.2022.
  3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach.
  4. Modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną .
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych
Skip to content