AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Anna Frank. Pozwólcie mi być sobą”- warsztaty dla uczniów – przewodników po wystawie

21LIS

W dn.17-18.11.2021  w Technikum nr 2 w Mysłowicach – Wesołej Edward Skubisz i Martyna Stec – edukatorzy z Domu Anny Frank w Amsterdamie przeprowadzili warsztaty dla 18 uczniów z różnych klas  CKZiU. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do roli przewodników po mobilnej wystawie „Anna Frank. Pozwólcie mi być sobą”, która będzie udostępniana w MOK w dn.30.11-10.12.2021.

W pierwszym dniu szkolenia trenerzy przeprowadzili zajęcia integracyjne,  omówili cele i treść ekspozycji oraz metody pracy z planszami. Istotnym elementem warsztatów  było  indywidualne odkrywanie wystawy przez młodzież, a następnie wybór najciekawszego panelu. Niektórzy uczniowie skoncentrowali swoją uwagę  na wielkoformatowej fotografii,  dla innych ważne było zdanie, które znalazło się w komentarzu pod zdjęciem. Byli też tacy uczestnicy warsztatów, którzy, znając kontekst historyczny, łączyli przeszłość i antydyskryminację z aktualną sytuacją, kiedy ludzie również  doświadczają wykluczenia. Bardzo ważne były wypowiedzi uczniów, gdy uzasadniali swoje stanowisko oraz dzielili się refleksjami i odczuciami.

W drugim dniu warsztatów młodzież obejrzała film „Anne Frank. Historie równoległe” (dostępny również  na kanale  Netflix:  https://www.netflix.com/pl-en/title/81264660?source=35)

W tym współczesnym  obrazie  historia Anny (Hellen Mirren) splata się z historią pięciu ocalałych z Holokaustu nastoletnich dziewcząt (Arianny Szörenyi, Sarah Lichtsztejn-Montard, Helgi Weiss oraz sióstr Andry i Tatiany Bucci) takich jak ona. Świadectwa ocalałych stanowią impuls, by mówić podczas zwiedzania wystawy o problemach współczesnych młodych ludzi, którym poświęcono ostatnie banery ekspozycji.

Warsztaty obejmowały  także praktyczne przygotowanie młodzieży do oprowadzania po wystawie. Pracując w parach, uczniowie wchodzili w role przyszłych przewodników i zwiedzających wystawę. Uczyli się  zadawać inspirujące do dyskusji pytania, poznawali sposoby pracy z grupą w różnych sytuacjach oraz dowiedzieli się, jakie podejmować działania, by obecni na wystawie rówieśnicy nie tylko poznali mikrohistorię Anny, ale również  łączyli przeszłość z teraźniejszością, by biografia  Anny Frank stała się pomostem do  podejmowania takich tematów jak tolerancja, różnorodność kulturowa, prawa człowieka.

Ważnym elementem warsztatów było rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów, praca w grupie, przygotowanie do aktywności w społeczności lokalnej. Bez wątpienia umiejętności zdobyte podczas szkolenia są bardzo cenne dla uczniów i nauczycieli, którzy już za tydzień staną się współorganizatorami wydarzenia w MOK.

Warsztaty zostały zorganizowana przy współpracy nauczycieli CKZiU w Mysłowicach z Domem Anny Frank w Amsterdamie, który  udostępnił  wystawę oraz sfinansował  przeprowadzenie zajęć dla uczniów.

Skip to content