AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Tobie Polsko” – hołd dla powstańca śląskiego plut. Tomasza Adama Janty

27PAŹ

27 października młodzież CKZIU uczestniczyła na cmentarzu parafialnym przy ul. Mikołowskiej   w uroczystości odznaczenia grobu powstańca śląskiego plut. Tomasza Adama Janty znakiem pamięci „Tobie Polsko”. W wydarzeniu zorganizowanym   przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz z Urzędem Miasta Mysłowice wzięli udział m.in. krewni powstańca, proboszcz parafii NSPJ ks. Krzysztof Kasza, przedstawiciele władz miasta, Muzeum Miasta Mysłowice, mysłowickich służb mundurowych oraz młodzież. Przedstawiciel IPN, dr Andrzej Sznajder, przybliżył biografię plutonowego.

Plut. Tomasz Adam Janta (do 1937 r. Jainta) urodził się 13 grudnia 1885 r. w Rozbarku, był członkiem gniazda Związku Sokołów Polskich w Chropaczowie (na terenie Niemiec). Brał udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich oraz w akcji plebiscytowej. W III powstaniu śląskim służył w kompanii chropaczowskiej, która wchodziła w skład pułku dowodzonego przez ppor. Karola Gajdzika. Podczas walk pod Górą Świętej Anny dostał się do niewoli  niemieckiej. Skazany na rozstrzelanie,  przed egzekucją został ułaskawiony. Przebywał w niewoli w Cottbus (Chociebuż). Po zakończeniu powstania działał w Związku Powstańców Śląskich. Został odznaczony m.in. Medalem Niepodległości. Zmarł w 1938 r. i został pochowany w Mysłowicach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/153157,Tobie-Polsko-hold-dla-powstanca-slaskiego-Tomasza-Adama-Janty-Myslowice-27-pazdz.html

 

Skip to content