AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Super Klasa

15CZE

Konkurs Super Klasa 2021 rozstrzygnięty!

Dnia 11 czerwca 2021r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Super klasa, który  zainicjował Samorząd Uczniowski CKZiU w październiku 2020r. Jego celem było zmotywowanie uczniów naszej Szkoły do całorocznego zespołowego działania. Pierwszą konkurencją było wykonanie  klasowych  kolaży  zdjęć wakacyjnych. Zadania w kolejnych miesiącach  nie mogły się odbyć z powodu pandemii COVID-19. Samorząd, chcąc dostosować się do zaistniałej sytuacji, dokonał weryfikacji zaplanowanych konkurencji i przeprowadził  konkurs w innej formie. Zostały wzięte pod uwagę  oceny z zachowania uzyskane przez uczniów po I półroczu, wyniki klasyfikacji śródrocznej oraz  frekwencja klas.
Po podsumowaniu okazało się, że  spośród 24 rywalizujących zespołów  o tytuł SUPER KLASY I miejsce zdobyła klasa  2 I5, której wychowawcą jest p. prof. Krzysztof Krauzowicz. Zwycięscy oprócz tytułu otrzymali nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców w wysokości 500 złotych. Serdecznie gratulujemy! A pozostałym klasom radzimy, aby w nowym roku szkolnym  wziąć udział w kolejnej  edycji konkursu.

Uzyskane punkty

Lp. Klasa

Kolaż wakacyjnych zdjęć

Średnia ocen – I semestr Frekwencja –

I semestr

Zachowanie (wzorowe, bardzo dobre)

SUMA

1. 1 MM3

0

2 4 0,5

6,5

2. 2 MM

0

10 4 0

14

3. 2 MM3

8

10 10 2

30

4. 3 SW

0

12 6 2

20

5. 1 FW3

0

4 4 1,5

9,5

6. 2 FW3

0

14 8 2

24

7. 2 W

10

14 8 3

35

8. 3 MFW

0

20 2 2

24

9. 2 TIMS

0

18 12 2

32

10. 2 TŻHO

0

18 10 2

30

11. 3 THO

10

20 8 2

40

12. 3 TI

0

10 10 2

22

13. 3 TSM

0

20 6 3

29

14. 3 TŻ

8

14 8 3

33

15. 1 I5

0

8 8 2

18

16. 1 SM5

8

8 12 2

30

17. 1 ŻHO5

8

12 10 3

33

18. 2 I5

8

24 14 3

49

19. 2 SM5

8

18 14 2

42

20. 2 ŻHO5

8

18 12 3

41

21. 2 ELEK

0

18 8 0,5

26,5

22. 3 TML

8

16 8 3

35

22. 1 ML5

6

14 12 2

34

24. 2 ELEK5

6

18 12 2

38

Uzyskane miejsce

Lp. Klasa  Punkty
1. 2 I5 49
2. 2 SM5 42
3. 2 ŻHO5 41
4. 3 THO 40
5. 2 ELEK5 38
6. 3 TML 35
6. 2 W 35
6. 3 TŻ 33
7. 1 ML5 34
8. 1 ŻHO5 33
8. 3 TŻ 33
9. 2 TIMS 32
10. 1 SM5 30
10. 2 TŻHO 30
10. 2 MM3 30
11. 3 TSM 29
12. 2 ELEK 26,5
13. 3 MFW 24
13. 2 FW3 24
14. 3 TI 22
15. 3 SW 20
16. 1 I5 18
17. 2 MM 14
18. 1 FW3 9,5
19. 1 MM3 6,5

 

Skip to content