AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29KWI

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił  Konstytucję 3 Maja, najważniejszy akt prawny w historii Rzeczypospolitej, pierwszy tego typu w Europie i drugi na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku).  Dokument , który powstał w Zamku Królewskim w Warszawie 230 lat temu, był  aktem rewolucyjnym i jakże postępowym jak na ówczesne czasy. Zmieniał bowiem ustrój naszego kraju z demokracji szlacheckiej na monarchię konstytucyjną,   znosił liberum veto i wprowadzał trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Od tego momentu w dziejach naszego narodu odnotowaliśmy wiele tragicznych wydarzeń, począwszy od rozbiorów, poprzez walkę narodowowyzwoleńczą powstańców listopadowych, krakowskich, styczniowych, aż po walkę z  germanizacją i rusyfikacją.

Dzisiaj w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja chcemy uczcić pamięć o jej twórcach i przesłaniu, które nadal jest aktualne. Autorzy tego dokumentu udowodnili, że można osiągnąć   porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach bez używania przemocy.

Z tej okazji zapraszamy Grono Pedagogiczne oraz całą Społeczność Uczniowską Centrum do udziału w  uroczystej akademii online oraz  zapoznania się z  okolicznościową gazetką i wystawą publikacji, które zostały  przygotowane  w bibliotece szkolnej.

Nad przebiegiem  uroczystości czuwali nauczyciele historii : Olga Miller, Beata Ziemba, Aneta Brągiel- Dudek oraz nauczyciel bibliotekarz Monika Oblong-Zwiór.

Skip to content