AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Staże uczniowskie

25KWI

PRACODAWCO!!!!

PRZYJMIJ UCZNIA/UCZENNICĘ NA STAŻ

Miasto Mysłowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

ogłasza nabór na Pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże zawodowe dla uczestników/ czek projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach” realizowanego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców o kontakt.

Tel: 512-3659-570 / E-mail: wybraniec.tomasz@ckziu-myslowice.pl 

 

Regulamin udziału w stażach uczniowskich 2021

Umowa uczestnictwa ucznia w stażu 2021

Załącznik nr 1_Porozumienie- umowa o staże 2021

Załącznik nr 2a_Wniosek o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu 2021

Załącznik nr 2b_Wniosek o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu 2021 – jednoosobowa działalność gospodarcza

Załącznik nr 3_Wniosek o refundację kosztów wynik z porozumienia 2021

Załącznik nr 4_Lista_obecności 2021

Załącznik nr 5_Wzór dzienniczka stażu 2021

Załącznik nr 6_Kryteria oceny stażu uczniowskiego 2021

Załącznik nr 7_Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego 2021

 

Skip to content