AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice – mamy swoich przedstawicieli

18LUT

Nareszcie możemy poznać nowo wybranych radnych, reprezentujących naszą szkołę w MRMM. Okres przeprowadzenia wyborów znacznie się wydłużył, co też było spowodowane trwającą pandemią oraz zwieszeniem zajęć stacjonarnych i przejściem na tryb nauczania zdalnego.  Dlatego też nie udało się wówczas przeprowadzić wyborów w sposób tradycyjny. Ostatecznie wybory radnych odbyły się w dwóch etapach ( 7 grudnia 2020 r. oraz 25 stycznia 2021 r. – wybory uzupełniające) poprzez platformę, za pomocą której można było oddać głos na zgłoszonych kandydatów. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy uczniowie zamieszkujący na terenie miasta Mysłowice, uczęszczający do 8 klasy szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej niezależnie od miejsca pobierania nauki.

Z naszej szkoły swoją kandydaturę zgłosiły 4 osoby, spośród których mandat radnego otrzymali:

  • Liwia Golisz z klasy 3 TML
  • Lidia Jeż z klasy 2I5
  • Kacper Górny z klasy 2I5

Zwycięskim „politykom”, którzy postanowili wziąć sprawy młodych ludzi w swoje ręce gratulujemy. Mamy nadzieję, że wszyscy radni stanowiący organ konsultacyjno–doradczy  będą aktywnie uczestniczyć w życiu naszego miasta i inicjować liczne działania z zakresu kultury, sportu, ekologii i edukacji.

Skip to content