AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rekrutacja kadry pedagogicznej w ramach projektu – Rozwój szkolnictwa zawodowego w Mysłowicach

03LUT

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia: płatne staże uczniowskie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i zajęcia rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, jak również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 90 uczniów w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2022.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących w okresie 01.10.2020 do 30.09.2022.
  3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodowych w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach.
  4. Modernizacja i remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie hotelarską  i budowlaną .
  5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych

 

Kursy/szkolenia dla nauczycieli
Kurs AutoCAD – 3 nauczycieli
Kurs programowania w języku PYTHON -3 nauczycieli
Kurs programowania w języku JAVA – 4 nauczycieli
Kurs programowania sterowników PLC – 1 nauczyciel
Kurs w zakresie uprawnień SEP G1 E i D – 2 nauczycieli
Kurs montażu LPG w samochodach – 4 nauczycieli
Kurs montażu klimatyzacji w samochodach -3 nauczycieli
Diagnosta pojazdów – 4 nauczycieli
Kurs baristy I i II stopnia -2 nauczycieli
Carving – 2 nauczycieli
Szef kuchni – 2 nauczycieli
Kuchnia molekularna – 1 nauczyciel
Kurs stylizacji paznokci- 1 nauczyciel
Kurs makijażu -1 nauczyciel
 Studia podyplomowe dla nauczycieli
Mechatronika dla nauczycieli- studia podyplomowe
Fryzjerstwo – studia podyplomowe


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulaminu uczestnictwa kadry pedagogicznej

Załącznik nr 1 – Wniosek szkoleniowy

Załącznik nr 2 – Umowa

Załącznik nr 3 – Wniosek o sfinansowanie lub refundację

Załącznik nr 4 – Karta oceny wniosku

 

Nabór „Wniosków szkoleniowych” będzie prowadzony w następujący terminach:

a) I nabór do 19 lutego 2021 godz. 15:30
b) II nabór do 1 października 2021 godz. 15:30
c) III nabór – do 18 lutego 2022 godz. 15:30

Skip to content