AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

28 stycznia – Dzień Ochrony Danych Osobowych

28STY

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie.
W naszej szkole podczas godzin z wychowawcą odbywają się pogadanki na temat ochrony danych osobowych oraz zagrożeń związanych z zachowaniami skutkującymi przedostaniem się ich w niepowołane ręce. Ponad to odbywa się konkurs na najlepszą prezentację multimedialna na temat Jak dbam o swoje dane osobowe?. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.
Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wysłał list otwarty skierowany zarówno do dyrektorów i nauczycieli, jak i do rodziców oraz uczniów, który można przeczytać klikając w link na stronie: https://liblink.pl/IERRC6d6Gp

Skip to content