AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Ogólnopolski  Program Edukacyjny UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

15GRU

W listopadzie 2020 roku  we wszystkich klasach  CKZIU w Mysłowicach odbyły się lekcje wychowawcze (online) na temat: Chronimy nasze dane osobowe. Zajęcia wpisują się  w działania związane z realizacją  Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Podczas lekcji uczniowie mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę nie tylko o  RODO, ale również o prawie do prywatności.  Zwrócono także uwagę na konieczność ochrony  swoich danych  osobowych oraz konsekwencje  związane z utratą dowodu osobistego lub nieprzemyślanego udostępniania  danych wrażliwych niepowołanym osobom lub instytucjom.
Scenariusz lekcji wychowawczej został opracowany przez  p. Krzysztofa Buczka – koordynatora Projektu w CKZIU w  Mysłowicach.

Skip to content