AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

23LIS

W dniach 17 – 19 listopada w naszej szkole  obchodziliśmy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości oraz realizowaliśmy projekty w związku z Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych.

W tej edycji projektu , ze względu na nauczanie zdalne, zaproszeni goście przeprowadzili online interesujące  lekcje  z zakresu przedsiębiorczości.

Pan Marcin Stroński, przedstawiciel sektora bankowego, wieloletni wolontariusz akcji „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”, poprowadził zajęcia dla  uczniów  klas 1FW3 oraz 2 ŻHO5.Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób oszczędzać, jak pożyczać i czym kierować się przy wyborze kredytu. Prowadzący wyjaśnił również, w jaki sposób planowanie finansów wpływa na realizację podejmowanych celów.

Natomiast uczniowie klas: 2ELEK5 i i 1ŻHO5 uczestniczyli w spotkaniu z  panią Anna Rosłoń – Miejskim Rzecznikiem Konsumenta. Prelegentka omówiła  prawa przysługujące kupującym oraz sposoby reklamowania wadliwych towarów. Uczestnicy zajęć  poznali również pojęcia, sytuacje i formuły, z którymi konsument może spotkać się podczas dokonywania zakupów zarówno w sposób tradycyjny, jak  i za pomocą Internetu.

Z kolei samej idei i praktyki przedsiębiorczości dotyczyły zajęcia z panią Elżbietą Marcinkowską, doradcą zawodowym Ochotniczych Hufców Pracy. Uczniowie klas 2I5 oraz 1SM5 uzyskali wiele cennych sugestii i podpowiedzi, w jaki sposób rozwijać w sobie cechy i postawy przedsiębiorcze oraz jak wykorzystać je na co dzień – w szkole, w pracy oraz w życiu prywatnym.

Wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która uczestniczyła w dyskusjach, dopytywała o interesujące kwestie oraz podawała różne ciekawe przykłady z własnego życia.

Spotkania zostały zorganizowane przez koordynatorów projektu : p. Magdalenę Ślusarczyk-Puchałkę i p. Marcina Szwajcoka i stały się realną szansą  na pełniejsze przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz okazją do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

Skip to content