AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

08LIS

11 listopada 2020 r. przypada kolejna, już 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dotychczas święto to było na stałe wpisane w kalendarz imprez i uroczystości szkolnych. Dzisiaj, mimo zaistniałej rzeczywistości, nie mogąc w tradycyjny sposób uczcić pamięci tych, którzy przez wieki walczyli o naszą wolność,  nie możemy zapomnieć o upamiętnieniu ich czynów. Przybliżmy zatem fakty i wydarzenia, które splatając się ze sobą, przyczyniły się do naszej niepodległości.

Z  okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości młodzież  naszej szkoły przygotowała montaż słowno-muzyczny, którym przypomina całej szkolnej społeczności najważniejsze fakty z historii naszej Ojczyzny  oraz drogę, jaką należało pokonać, aby żyć w wolnym kraju. Zapraszamy do oglądania i chwili refleksji. W ten sposób włączymy się we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Kiedy zaistniała sytuacja międzynarodowa stała się dla nas korzystna, zrozumieliśmy że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska. Zrozumieliśmy fakt, że nasi dotychczasowi zaborcy stojący po dwóch stronach barykady dali nam szansę, która może się już nie powtórzyć.

Dlatego podjęliśmy działania, które miały przyspieszyć kres naszej niewoli. Aktywnie przystąpiliśmy do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa centralne, tworząc lokalne ośrodki władzy:

  • W Cieszynie od 19 października 1918 r. działała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
  • w Krakowie 28 października 1918 r. powołano Polską Komisję Likwidacyjną kierowana przez Wincentego Witosa
  • w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele

Tymczasem do Warszawy docierały wieści z frontu. Wojna chyliła się ku końcowi. Wrzało w Austro – Węgrzech, w Niemczech. A do nas powrócił ten, który wierzył w naszą rychłą niepodległość: Józef Piłsudski. Jego przyjazd do Warszawy wywołał powszechny entuzjazm mieszkańców miasta i tylko o jeden dzień wyprzedził wiadomość o tym, że  delegacja rządu niemieckiego podpisała zawieszenie broni, które kończyło działania wojenne Wielkiej Wojny.

W tym momencie dla nas już nic się nie liczyło. Uświadomiliśmy sobie bowiem, że 123 lata niewoli przeplatane walkami powstańczymi, katorgą, zsyłkami na Sybir, konfiskatą majątków i licznymi represjami ze strony zaborców, nie poszły na marne. Uwierzyliśmy, że od tej pory żyjemy w wolnym, niezawisłym i suwerennym państwie, a wolność ta przybrała barwy biało – czerwone powiewające do dzisiaj na masztach.

Z drugiej strony stanęliśmy przed trudnym zadaniem: jak bezkonfliktowo i mądrze utworzyć zręby naszej państwowości. Tego dzieła podjęli się ojcowie niepodległości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski oraz Jędrzej Moraczewski. Już 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Józefowi Piłsudskiemu, który jednogłośnie został wybrany przywódcą tworzącego się państwa polskiego. Rząd lubelski rozwiązał się, Rada Regencyjna ustąpiła, a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała istniejącą sytuację. Jak jednak historia nam pokaże był to dopiero początek budowy niepodległości naszego kraju i walki o jego granice.

W związku z przypadającą na dzień 11 Listopada  102 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, uczcijmy pamięć tych, którym tyle zawdzięczamy…. :Wolność, Niezawisłość i przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska na mapę Europy.

Szanuj_kochaj_chroń_broszura_MON

Skip to content