AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Informacja na temat zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole

31SIE

Informacja dla uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń przynosi wyłącznie niezbędne przybory do realizacji zajęć edukacyjnych. Korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, podręcznika, linijki, kalkulatora itp., które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi ani żadnymi przedmiotami między sobą.
 3. Do szkoły uczniowie przychodzą pojedynczo. nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, wchodząc zakrywają usta i nos (maseczka).

W budynku szkoły wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, w przestrzeniach wspólnych zakrywanie ust i nosa, oraz dystans 1,5 m.

 1. Uczniowie korzystający z szatni zachowują dystans 1,5 m, unikają zgromadzeń.
 2. Po wejściu do sali lekcyjnej, pracowni i zajęciu miejsca (w trakcie lekcji) uczeń może zdjąć maseczkę. Ponownie ma obowiązek zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel lub uczeń przemieszcza się po klasie np. do tablicy,
  2. wychodzi za zgodą nauczyciela do toalety, po powrocie do sali dezynfekuje ręce
  3. zakończy lekcje w danej sali i ją opuszcza.
 3. Przed i po lekcjach, w czasie przerw oraz podczas zmiany sali/pracowni unikamy zgromadzeń, zachowujemy dystans 1,5 m.
 4. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły w tym boisko szkolne (nie wychodzą poza teren szkoły) zachowując dystans 1,5 m, unikając zgromadzeń.
 5. W czasie pobytu na terenie szkoły pamiętajmy o częstym myciu rąk.
 6. Po zakończeniu zajęć uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły.

 

Informacja dla rodziców

 1. Rodzice/Opiekunowie zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa zamieszczonymi na stronie CKZiU.
 2. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku środków ochrony osobistej.
 3. Do szkoły nie należy przychodzić, gdy pojawią się objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Opiekun monitoruje czy dziecko zabiera do szkoły wyłącznie niezbędne przybory do realizacji zajęć edukacyjnych.
 5. Rekomenduje się, by do szkoły uczeń przychodził nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, wchodząc zakrywał usta i nos (maseczka). Uczniowie do szkoły wchodzą pojedynczo, a po zakończeniu zajęć niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 6. Po każdorazowym wejściu do budynku wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, oraz dystans 1,5 m.
 7. W obszarach wspólnych szkoły wszystkich obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Zaleca się częste mycie rąk, zachowanie dystansu 1,5, unikanie zgromadzeń, dezynfekcja rąk przed wejściem do sali/pracowni.
 8. Do szkoły może wejść Rodzic/Opiekun bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, po wcześniejszym ustaleniu terminu z wychowawcą .
 9. Rodzic/Opiekun utrzymuje stały kontakt z wychowawcą, odpowiadając niezwłocznie na każdą próbę kontaktu ze strony wychowawcy/szkoły.
 10. Wszystkie osoby trzecie, w tym Rodzice/Opiekunowie, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania wyznaczonych stref przebywania.

Załącznik:

Regulamin funkcjonowania Centrum w czasie pandemii

Skip to content