AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Spotkania z rodzicami 8-9 września 2020

27SIE
W  związku z pandemią koronawirusa spotkania z rodzicami zostały podzielone na dwa dni: 8 i 9 września 2020 r. Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 14 września 2020 r. o godzinie 1700 w budynku przy ulicy Mikołowskiej 44.

Podczas spotkań obowiązują zasady zachowania dystansu społecznego, osłona ust i nosa (maseczka lub przyłbica), dezynfekcja rąk po wejściu do budynku.

Informujemy, iż po analizie otrzymanych ofert ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 decyzją Rady Rodziców została wybrana oferta Compensa TU S.A. VIG.

Załącznik:  CKZiU Mysłowice – informacja dla rodziców 2020

 

8 września 2020 r.  godz. 1700

CKZiU w Mysłowicach ul. Mikołowska 44
Klasa Kierunki Sala
4 TI Technik informatyk 28
4 TSI Technik pojazdów samochodowych,
Technik informatyk
31
4 TEO Technik ekonomista,
Technik obsługi turystycznej
23
3 TŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych 16
3 MFW Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

Grupa wielozawodowa

17
3 SW Mechanik pojazdów samochodowych,
Grupa wielozawodowa
21
3 TI Technik informatyk 30
3 TSM Technik mechatronik,
Technik pojazdów samochodowych
22
3 THO Technik obsługi turystycznej,
Technik hotelarstwa
26
2 TIMS Technik mechatronik,
Technik pojazdów samochodowych
25
2 TŻHO Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki
24
2 W Oddział wielozawodowy 32
2 MM Mechanik pojazdów samochodowych,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
34

 

8 września 2020 r.  godz. 1700

CKZiU w Mysłowicach ul. Pocztowa 20
Klasa Kierunki Sala
1 ML 5 Technik logistyk,
Technik mechanik
3
2 ELEk 5 Technik elektryk,
Technik logistyk,
Technik ekonomista
20
2 TELEk Technik elektryk,
Technik logistyk,
Technik ekonomista
2
3 TML Technik mechanik,
Technik logistyk
27
4 TLR Technik logistyk,
Technik organizacji reklamy
36
4 TME Technik mechanik,
Technik elektryk
21

 

9 września 2020 r.  godz. 1700

CKZiU w Mysłowicach ul. Mikołowska 44
2 I 5 Technik informatyk 28
2 SM 5 Technik pojazdów samochodowych,
Technik mechatronik
21
2 ŻHO 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki
26
2 FW 3 Fryzjer,

Grupa wielozawodowa

24
2 MM 3 Mechanik pojazdów samochodowych,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
17
1 I 5 Technik informatyk 29
1 SM 5 Technik pojazdów samochodowych,
Technik mechatronik
23
1 ŻHO 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki
25
1 MM 3 Mechanik pojazdów samochodowych,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
34
1 FW 3 Fryzjer,
Grupa wielozawodowa
22
Skip to content