AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

27SIE

W  związku z pandemią koronawirusa nie przewiduje się uroczystej akademii w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Zorganizowane zostaną spotkania z wychowawcami, a w klasach pierwszych również z Dyrektorem CKZiU.

Spotkania odbędą się w odstępach czasowych, by zapewnić bezpieczeństwo w przemieszczaniu się uczniów i pracowników szkoły. Sale, w których odbędą się spotkania będą zdezynfekowane i przewietrzone.

Wszyscy uczniowie  obowiązkowo muszą posiadać osłonę ust i nosa (maseczkę lub przyłbicę)  oraz mają obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły.

 

CKZiU w Mysłowicach ul. Mikołowska 44
Godzina Klasa Kierunki Sala
9:00 4 TI Technik informatyk 23
4 TSI Technik pojazdów samochodowych,
Technik informatyk
31
4 TEO Technik ekonomista,
Technik obsługi turystycznej
32
3 TŻ Technik żywienia i usług gastronomicznych 11

(CKZ  ul. Mikołowska 44a)

3 MFW Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

Grupa wielozawodowa

17

(CKZ ul. Mikołowska 44a)

3 SW Mechanik pojazdów samochodowych,
Grupa wielozawodowa
19

(CKZ ul. Mikołowska 44a)

9:30 3 TI Technik informatyk 22
3 TSM Technik mechatronik,
Technik pojazdów samochodowych
26
3 THO Technik obsługi turystycznej,
Technik hotelarstwa
17
2 TIMS Technik mechatronik,
Technik pojazdów samochodowych
25
2 TŻHO Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki
24
10:00 2 I 5 Technik informatyk 31
2 SM 5 Technik pojazdów samochodowych,
Technik mechatronik
21
2 ŻHO 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki
34
2 W Oddział wielozawodowy 32
2 FW 3 Fryzjer,

Grupa wielozawodowa

23
2 MM Mechanik pojazdów samochodowych,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
17

(CKZ ul. Mikołowska 44a)

2 MM 3 Mechanik pojazdów samochodowych,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
15

(CKZ ul. Mikołowska 44a)

1 I 5 Technik informatyk 15, później 22
10:30 1 SM 5 Technik pojazdów samochodowych,
Technik mechatronik
15, później 24
11:00 1 ŻHO 5 Technik żywienia i usług gastronomicznych,
Technik hotelarstwa,
Technik organizacji turystyki
15, później 17
11:30 1 MM 3 Mechanik pojazdów samochodowych,
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
15, później 23
12:00 1 FW 3 Fryzjer,
Grupa wielozawodowa
15, później 25

 

CKZiU w Mysłowicach ul. Pocztowa 20
Godzina Klasa Kierunki Sala
8:30 1 ML 5 Technik logistyk,
Technik mechanik
aula, później sala 3
9:00 2 ELEk 5 Technik elektryk,
Technik logistyk,
Technik ekonomista
20
2 TELEk Technik elektryk,
Technik logistyk,
Technik ekonomista
2
9:30 3 TML Technik mechanik,
Technik logistyk
27
4 TLR Technik logistyk,
Technik organizacji reklamy
36
4 TME Technik mechanik,
Technik elektryk
21
Skip to content