AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wyniki – Matura 2020

10SIE

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie przy ul. Mikołowskiej 44  od 11 sierpnia 2020 – 14 sierpnia 2020 roku w godzinach 13:00 – 15:00. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego (obowiązkowa maseczka oraz dezynfekcja rąk)

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do naszej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników tj. do 14 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

EM 2020 Zalacznik 7_1905

Skip to content