AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Staże zagraniczne – Erasmus +

03LIP

 

Uczniowie CKZiU w Mysłowicach ponownie wyjadą na staże zagraniczne w ramach programu Erasmus +

Ponad sześćdziesięciu uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach weźmie udział w stażach zagranicznych realizowanych w ramach programu Erasmus +. Już po raz kolejny projekt opracowany w CKZiU uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w akcji Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 1035 wniosków. Projekt CKZiU „Europejskie staże zawodowe mysłowickich uczniów – szansą na rynku pracy” znalazł się w grupie 270 skierowanych do realizacji. Oznacza to, że uzyskał dofinansowanie w wysokości 150 000 Euro.

W ramach tego przedsięwzięcia, planowanego na lata 2020 do 2022, uczniowie Centrum zrealizują program zagranicznych staży zawodowych we współpracy z dwoma partnerskimi organizacjami przyjmującymi:

  • w Hiszpanii – M.E.P. Europrojects Granada S.L. Granada,
  • we Włoszech – Cultura e Dintorni, Martina Franca.

 

Misją projektu jest nadanie europejskiego wymiaru kształceniu zawodowemu uczniów CKZiU w Mysłowicach poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii i Włoszech. Najważniejsze cele to:

  • Zdobycie umiejętności pracy zawodowej w zespole osób z innego kraju.
  • Uzyskanie certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności zawodowe.
  • Zwiększenie szans na uczestnictwo w europejskim rynku pracy.
  • Zwiększenie umiejętności językowych.
  • Poznanie kultury i obyczajów krajów goszczących – Hiszpanii lub Włoch, ich tradycji a także elementów historii.

Realizację projektu rozpocznie proces rekrutacji wśród uczniów Centrum, następnie przygotowanie językowo-kulturowe podzielone na:

  • kurs branżowego języka angielskiego
  • kurs języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie podstawowym
  • przygotowanie kulturowe.

Potem, wizyta przygotowawcza u partnerów zagranicznych, ostatnie przygotowania stażystów i wyjazd.

Poprzedni projekt – Granada’2018 – mocno rozbudził nadzieje uczniów CKZiU na ponowny udział w zagranicznych stażach. Teraz te oczekiwania uda się zrealizować.

Skip to content