AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Międzynarodowy Dzień Dziecka

01CZE

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów
dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony
od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ ; w Polsce MDD obchodzony
jest 1 czerwca.

https://www.facebook.com/czytanieglobalne/posts/2955847721178648

Skip to content