AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Międzynarodowy Dzień Dziecka

01CZE

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów
dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony
od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ ; w Polsce MDD obchodzony
jest 1 czerwca.

Z okazji Dnia Dziecka… 🧡źródło: Rodzinka z innego świata

Opublikowany przez Czytanie globalne Niedziela, 31 maja 2020

Skip to content