AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rekrutacja do projektu „Śląskie. Zawodowcy”

15MAJ

W dniach 18.05.2020 r. – 25.05.2020 r. będzie trwała rekrutacja uczniów Naszej szkoły do udziału w projekcie „Śląskie.Zawodowcy”. Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • staż uczniowski
  • kursy i szkolenia specjalistyczne
  • kursy i szkolenia podnoszące kompetencje miękkie
  • kursy podnoszące kompetencje językowe

Zachęcamy uczniów z poniższych zawodów do wzięcia udziału w projekcie:
– technik informatyk
– technik mechatronik
– technik logistyk
– technik organizacji reklamy
– technik ekonomista

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są  na stronie oraz u szkolnych specjalistów ds. jakości staży i ds. jakości kursów i szkoleń.

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy”

Wykaz załączników do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz szkół i branż.
4. Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania.

Wystarczy wypełnić załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, który dostępny jest pod poniższym linkiem:  i przesłać w formie zdjęciu, skanu lub pliku do szkolnych specjalistów ds. kursów i szkoleń oraz staży na adres:
– puchalka.magdalena@ckziu-myslowice.pl
– skalik.agata@ckziu-myslowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez wiadomość w dzienniku Librus z Panią Magdaleną Ślusarczyk-Puchałka oraz Panią Agatą Skalik.

Skip to content