AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

19MAR

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wyniki tego egzaminu, przeprowadzonego w sesji styczeń –luty 2020 r., zostaną przekazane:

  • Szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe: 20 marca br. (piątek) ok. godz. 10:00

 

  • Zdającym: 20 marca br. (piątek) ok. godz. 10:00 lub najszybciej jak to możliwe, zważywszy na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Wyniki będą dostępne w serwisie OKE  Jaworzno. Osoby, które nie znają loginu i hasła powinny się skontaktować z wychowawcą.  Na pisemną prośbę przez dziennik elektroniczny Librus, kierownicy szkolenia praktycznego będą udzielać informacji o wynikach egzaminu.

 

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń –luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br . do kierowników szkolenia praktycznego szkoły. Deklarację  można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu odpowiednio  na adres e-mail:

skalik.agata@ckziu-myslowice.pl lub puchalka.magdalena@ckziu-myslowice.pl

 

Pełen komunikat OKE Jaworzno: https://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2020/20200318_Informacja_Wyniki_EPKwZ.pdf

 

Deklaracja w formie elektronicznej:

deklaracja

Skip to content