AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Bezpieczne ferie 2020”

15STY

Na potrzeby akcji #bezpieczneferie Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń oraz nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem https://wypoczynek.men.gov.pl znajduje się z kolei ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje na temat organizatora oraz miejsca wypoczynku również na terenie województwa śląskiego.

Podczas „Bezpiecznych ferii 2020” pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta”

 

Źródło: http://www.psse.sosnowiec.pl/art,115,akcja-bezpieczne-ferie-2020-rozpoczeta

Skip to content