AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

13STY

08 stycznia 2020r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie  odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, podczas której najzdolniejsi uczniowie naszego regionu otrzymali dyplomy stypendystów potwierdzające otrzymane wyróżnienie. Uroczystość wręczenia poprzedziło wystąpienie Wicekuratora Oświaty mgr Jacka Szczotki, który pogratulował stypendystom wspaniałych osiągnięć, a także występy uzdolnionych uczniów i uczennic  z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz.

Wśród nagrodzonych znalazły się nasze uczennice
Nicole Szolc z Technikum Nr 1.
Paulina Firlej z Technikum Nr 2,

Serdecznie gratulujemy naszym stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów.

Skip to content