AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Informacja – egzamin zawodowy

06STY

Przypominamy!

Zdający zobowiązany jest stawić się  w miejscu egzaminu 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Zdający wchodzą do sali po okazaniu  dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE, ani korzystać z nich w tej sali.

Skip to content