AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Lekcja muzealna o Niepodległej

22LIS

Z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie Technikum z CKZiU wzięli udział w żywej lekcji historii w Centralnym Muzeum Pożarnictwa. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji Dariusza Faleckiego na temat przebiegu walk I. i II. powstania śląskiego w Mysłowicach.

Młodzież dowiedziała się o taktyce wojsk powstańczych, koncentracji Niemców w śródmieściu, starciach w rejonie Janowa i Słupnej oraz (w II powstaniu) zdobyciu koszar Grenzschutzu przy ul. Stawowej. Prelegent przybliżył sylwetki powstańców oraz problematykę plebiscytu i wytyczenia granicy w 1922 r. Następnie zaprezentowano młodzieży oryginalne pamiątki z epoki walk narodowowyzwoleńczych. Drugą część zajęć poprowadził Zbigniew Kościan – pracownik CMP. Zaprezentował zbiory własne, na które składają się mundury, odznaki pułkowe i broń strzelecka z lat 1880-1918. W trzeciej części zajęć uczniowie zobaczyli wystawę pt. „Strażacka Niepodległa 1919”, w której przewodnik ukierunkował narrację na segmenty poświęcone powstaniom śląskim. Ponieważ uczniowie kształcą się w profilu mechanik samochodowy, przewodnik zapoznał ich z najciekawszymi samochodami w kolekcji CMP, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawostek konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

 

 

Skip to content