AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

„Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w mieście Mysłowice”

27WRZ

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego
w mieście Mysłowice – rekrutacja uzupełniająca przedłużona do 18 października 2019 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 200 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla  Śląska doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w okresie od 03.09.2018 do 30.09.2020.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 100 uczniów w okresie od 03.09.2018 do 30.09.2020.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach doskonalących w okresie 03.09.2018 do 30.09.2020.
  3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach w okresie 03.09.2018 do 30.09.2020.

Lista kursów:

AutoCAD (20 godz.) – gł. technik informatyk * ;

Kurs barmański I stopnia (24 godz.)- gł. technik żywienia i usług gastronomicznych *;

Kurs obsługi wózka jezdniowego (67 godz.)- gł. technik logistyk *;

Prawo jazdy kat. B (60 godz.)- gł.  (technik informatyk, technik mechatronik ,technik elektryk, technik logistyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych)*

* dopuszcza się rekrutację w innych zawodach;

 

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ

ZAŁ. NR 2 ANKIETA REKRUTACYJNA (rekrutacja uzupełniająca)

ZAŁ. NR 3 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

ZAŁ. NR 4 DEKLARACJA

ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 DANE UCZESTNIKA

Formularze zgłoszeniowe i ankiety należy składać do p. Pawła Nowary (pokój nr 9) lub p. Marcina Szwajcoka (pokój nr 8) w  głównym budynku CKZiU – ul. Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice w terminie: do 18 października 2019 r. do godz. 12:00.

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego
w mieście Mysłowice

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 200 uczniów kształcących się w kluczowych branżach dla  Śląska doposażenie w specjalistycznych sprzęt placówek oświatowych w okresie od 03.09.2018 do 30.09.2020.

Cele szczegółowe:

  1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację  u lokalnych pracodawców staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 100 uczniów w okresie od 03.09.2018 do 30.09.2020.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych 200 uczniów poprzez udział w kursach doskonalących w okresie 03.09.2018 do 30.09.2020.
  3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces nauczania w wybranych  zawodach w okresie 03.09.2018 do 30.09.2020.

Lista kursów:

AutoCAD (20 godz.) – technik informatyk;

Programowania w języku JAVA (120 godz.)-technik informatyk;

Programowanie w języku Pyton (24 godz.)-technik informatyk;

Kurs barmański I stopnia (24 godz.)-technik żywienia i usług gastronomicznych;

Kurs programowania sterowników PLC (120 godz.)- technik mechatronik;

Spawanie metodą TIG (103 godz.) – technik mechanik;

Spawanie metodą MAG (145 godz.)- technik mechanik;

Obsługa klimatyzacji (8 godz.)-technik pojazdów samochodowych;

Instalacje LPG – podstawy (8 godz.)- technik pojazdów samochodowych;

Kurs obsługi wózka jezdniowego (67 godz.)- technik logistyk;

Uprawnienia SEP G1 D (24 godz.)- technik elektryk;

Uprawnienia SEP G1 E (24 godz.)- technik elektryk

Prawo jazdy kat. B (60 godz.)- (technik informatyk, technik mechatronik ,technik elektryk, technik logistyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych)

 

REGULAMIN REKRUTACJI

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ

ZAŁ. NR 2 ANKIETA REKRUTACYJNA

ZAŁ. NR 3 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

ZAŁ. NR 4 DEKLARACJA

ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 DANE UCZESTNIKA

Załączniki w formacie *.doc

 

Skip to content