AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Informacja dla Maturzystów

03LIP

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.

Świadectwa będą wydawane  4 LIPCA od godziny 12.30 do 15.00 w sekretariacie szkoły przy ul. Mikołowskiej 44.

Do odbioru świadectwa konieczne jest okazanie dowodu osobistego.

Od 5 lipca świadectwa wydawane będą w godzinach 9.00 – 14.00.

TERMIN POPRAWKOWY W ROKU 2019

  • nie później niż do 11 lipca 2019 r. absolwent składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a w sekretariacie szkoły), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Harmonogram i miejsce egzaminu:

Miejsce: szkoła macierzysta zdającego

Cześć pisemna – 20 sierpnia 2019 r. godz. 9.00.

Ogłoszenie wyników egzaminu – 11 września 2019 r.

Skip to content