AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

REGULAMIN KONKURSU „ MULTIMEDIALNY ERASMUS”

29MAJ
 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz zespół projektowy ERASMUS.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów CKZiU, którzy brali udział w stażach zagranicznych w bieżącym roku szkolnym.
 3. Czas trwania konkursu: 29.05- 11.06.2019 r.
 4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub filmu z  wyjazdu w czasie trwania: do 5 minut.
 5. Forma pracy jest dowolna. Można ją wykonać w formie prezentacji, filmu lub poprzez połączenie różnych narzędzi i aplikacji np. Prezi.
 6. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych.
 7. Prace należy złożyć w terminie do 11.06.2019 do p. Magdaleny Puchałki. Materiał należy przekazać w formie zapisanej na płycie CD lub innym nośniku. W nazwie pliku należy wpisać swoje dane ( imię, nazwisko, klasa).
 8. Komisja konkursowa będzie oceniała przede wszystkim innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu oraz ogólne wrażenie estetyczne.
 9. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wręczania certyfikatów Erasmus w dniu 13.06.2019 r.
 11. Najlepsze prezentacje / filmy zostaną umieszczone wgalerii Erasmus na stronie internetowej CKZiU.

 

 

 

Samorząd Uczniowski CKZiU w Mysłowicach

Zespół projektowy

Skip to content