AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Bezpieczni podczas pokoju

19MAJ

Już po raz trzeci odbył się w naszej szkole konkurs ”Bezpieczni podczas pokoju”. Wzięli  w nim udział wszyscy uczniowie klas pierwszych CKZiU.

Głównym jego celem jest utrwalenie przez młodzież wiadomości ,umiejętności które pozwolą bezpiecznie funkcjonować we współczesnym świecie oraz kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia zdrowia i  życia podczas klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych oraz awarii, wypadków i katastrof.

III edycję Konkursu w poszczególnych klasach wygrały następujące osoby:

W klasie I MFW  – Stelmach N,

W klasie –  I SW –   Kapica G

W klasie I THO – Ziętek A

W klasie I TI –   Szczepański R

W klasie  I TŻ  –    Dejas W

W klIasie  TSM –    Moskwityn M

W klasie I TML –   Patałąg M

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za aktywne uczestnictwo a zwycięzcom gratuluję!

 

Skip to content