AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

PRACODAWCO!!!! PRZYJMIJ UCZNIA/UCZENNICĘ NA STAŻ

06MAJ

Miasto Mysłowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

 

ogłasza nabór Pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. ,,Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201 4-20 20, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania11.2.  Dostosowanie oferty  kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,Poddziałania11.2.1.Wsparcieszkolnictwazawodowego-ZIT.

Nabór prowadzony   będzie  w dniach  06.05.2019  r. –  22.05.2019r.

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie oraz w załącznikach. Dokumenty do pobrania

 

Miasto Mysłowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

 

ogłasza II nabór Pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. ,,Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Mysłowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201 4-20 20, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania11.2.  Dostosowanie oferty  kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,Poddziałania11.2.1.Wsparcieszkolnictwazawodowego-ZIT.

Nabór prowadzony   będzie  w dniach  04.06.2019  r. – 14.06.2019r.

 Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie oraz w załącznikach. Dokumenty do pobrania

 

 

 

Skip to content