AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W CKZiU W MYSŁOWICACH

29KWI

„Ostatni raz z moją klasą” słowami piosenki zespołu Manchester rozpoczęła się 26 kwietnia bieżącego roku akademia pożegnania absolwentów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Gospodarzami uroczystości byli uczniowie klas trzecich, którzy na uroczystość zorganizowaną w sali widowiskowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Brzezince zaprosili uczniów klas czwartych, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz rodziców. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Prezydent Miasta Mysłowice pan Dariusz Wojtowicz, I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice pan Wojciech Chmiel, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice pan Maciej Lisak– Zbroński, a także przedstawicie pracodawców współpracujący z Centrum: pani Iwona Szychowska Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych Oddziału PGG KWK „Mysłowice-Wesoła” oraz pan Krzysztof Sobolewski wicedyrektor Firmy REMAGUM.

Podczas uroczystości Dyrektor Centrum pani Ewa Zając uhonorowała dyplomami i nagrodami  uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także godnie reprezentowali placówkę w licznych konkursach, zawodach sportowych oraz przedsięwzięciach inicjowanych przez naszą placówkę.

Ciepłe słowa z życzeniami wielu sukcesów i dobrych wyborów życiowych skierował do absolwentów pan Prezydent, a za wysiłek i trud pedagogiczny podziękowała Gronu Pedagogicznemu pani Ewelina Król – przedstawicielka Rady Rodziców. Następnie przedstawiciele uczniów klas czwartych podziękowali dyrekcji szkoły, nauczycielom, a także rodzicom za wsparcie w czasie czterech lat edukacji w technikum, za miłe i te trudne chwile spędzone w murach szkoły, wręczając bukiety kwiatów.

Po części oficjalnej nadszedł czas na krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich, którzy chcieli w szczególny sposób uhonorować koleżanki i kolegów opuszczających mury szkoły. Jak każe szkolna tradycja, w tym roku również,  przyznano tytuły Debeściaków CKZiUi wręczono  pamiątkowe statuetki. Wyróżnieni to uczniowie, których pasje i zainteresowania niekoniecznie edukacyjne ubarwiały niejednokrotnie naszą szkolną rzeczywistość. Również wychowawcy klas czwartych otrzymali pamiątkowe statuetki w kategorii Strażnik szkolnej dyscypliny, czyli order za odwagę i ryzyko. W przerwie ceremonii wręczania Debeściaków wystąpił szkolny kabaret w skeczu Studniówka, przypominając w ten sposób o przeżyciach będących udziałem absolwentów dwa miesiące wcześniej. Część artystyczną uroczystości zakończyła Klaudia Matys piosenką Sound’n’Grace & Filip Lato. Następnie, wychowawcy wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia technikum, po czym wszystkie klasy miały okazję uwiecznić tę chwilę na pamiątkowej fotografii.

Skip to content