AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Wycieczka do biura rachunkowości Polskiej Grupy Górniczej SA w Gliwicach

26KWI

W dniu 29 marca uczniowie klasy 3TIE kształcący się  w technik ekonomista odbyli wycieczkę do Biura rachunkowości Polskiej Grupy Górniczej SA w Gliwicach.

Polska Grupa Górnicza to producent węgla  i największa firma górnicza w Europie. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia kilku kroków systemu zarządzanie dokumentami.

Biuro rachunkowości PGG stosuje zbiór technik i narzędzi poprawiających efektywność przetwarzania wszelkich form dokumentów powstających w  tej organizacji. Od dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, po dokumenty zewnętrzne takie jak zamówienia od klientów, faktury zakupowe, noty korygujące, faktury sprzedaży czy listy. Na szczególną uwagę w zakresie zarządzania dokumentami zasługują narzędzia  OCR (Optical Character Recognition) przetwarzających dokumenty z formy papierowej (graficznej) w formę tekstową dającą się w prosty sposób indeksować i zapisywać w firmowych bazach danych.

Skip to content