AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Klasówka Powstańcza

21MAR

W dniu 20 marca 2019 r. uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach wzięli po raz trzeci udział w Konkursie wiedzy historycznej „Klasówka Powstańcza”, która  stanowi cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Każda edycja posiada swój wiodący motyw. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP 2019 Rokiem Powstań Śląskich motywem w roku szkolnym 2018/2019 było ukazanie najistotniejszych zagadnień i wydarzeń I, II i III Powstania Śląskiego. Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej o. Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Młodzież z obu placówek  zmierzyła się z pytaniami związanymi  z wydarzeniami, które rozegrały się na Górnym Śląsku i przyczyniły się do powrotu tych ziem w granice II Rzeczypospolitej.

Etap szkolny ma za zadanie wyłonić autora najlepszej pracy, która zostanie przesłana organizatorom konkursu. Do drugiego etapu przejdzie maksymalnie 50 uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w Klasówce, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszym etapie. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu zostanie podana do dnia12 kwietnia 2019 r.

Uczestnictwo w konkursie pomaga uczniom poszerzyć wiedzę, wzbudza w nich szacunek i przywiązanie do tradycji własnego narodu i „Małej Ojczyzny” oraz w pomaga w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały nauczycielki historii:  Olga Miller, Aneta Brągiel- Dudek i Beata Ziemba.


 

Skip to content