AKTUALNOŚCI Z życia szkoły

Rzecznik Praw Konsumenta

13MAR

W dniu 1.03. 2019  roku w klasach  2TLR i 2TME   odbyło się spotkanie z panią Anną Rosłoń – Miejskim Rzecznikiem  Konsumentów. Spotkanie odbyło się w ramach prowadzonej cyklicznie przez rzecznika akcji edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym mieście. Podczas spotkań rzecznik praw konsumenta zapoznała młodzież z zasadami dotyczącymi składania reklamacji, wyjaśniła różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją, przybliżyła zasady dotyczące umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dzięki wiedzy wyniesionej z tych spotkań młodzież będzie uważniej czytać umowy, które podpisują, skuteczniej egzekwować swoje prawa, a przede wszystkim będą wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc w razie, gdy konsumencki interes i prawo zostaną naruszone.

Skip to content